Krúžky

 

Krúžok výtvarnej výchovy

Cieľ krúžku: Rozvíjať výtvarné a konštrukčné schopnosti dieťaťa.

Hudobno – pohybový krúžok, detský folklórny súbor ZVONČEK

Cieľ krúžku: Skvalitniť hudobno-pohybové zručnosti detí, rozvíjať tvorivosť, fantáziu, estetické cítenie detí, priblížiť deťom ľudové tradície a zvyky.

 

Krúžok anglického jazyka

Cieľ krúžku: oboznamovať deti s anglickým jazykom