Hľadáme pani upratovačku - viac v sekcii Voľné pracovné miesta

Zápis do materskej školy na šk. rok 2017/18

Informácie o zápise do MŠ nájdete v OZNAMOCH. (predĺženie termínu zápisu)

2 %  z daní

DAROVAŤ  NÁM  2% Z DANÍ  SA OPLATÍ

S Vašou pomocou sa nám podarilo vyzbierať sumu takmer 2000,- € , ktoré použijeme na jar tohto roku na zlepšenie podmienok na školskom dvore.

Aj v tomto roku nám môžete prispieť prostredníctvom darovania 2% z daní. 

Môžete tak urobiť  formou   VYHLÁSENIA, ktoré predložíte spolu s Potvrdením o zaplatení dane v MŠ alebo priamo na daňovom úrade.

Tiež môžete uviesť  naše  identifikačné údaje v daňovom priznaní.

Naše identifikačné údaje:

Obchodné meno alebo názov :  Rodičovské združenie pri materskej škole

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:  1. Mája 161/1, 960 01 Zvolen

Právna forma :  občianske združenie

IČO/SID :  17319617/ 0105       

 

ĎAKUJEME!

vyhlásenie za 2016

                      

Materská škola 1. mája Zvolen

Korálku po korálke navliekame s deťmi nádherný náhrdelník kompetencií, ktorý ich bude zdobiť po celý ďalší život.

 

 

 

Príďte sa k nám pozrieť, radi Vás uvítame na adrese 1. mája 161/1, Zvolen. viď Kontakt

 

 

 Žiadosť o prijatie

Žiadosť o prijatie dieťaťa na pred primárne vzdelávanie

Jedálny lístok

Jedálny lístok na 12. týždeň
Deti odhlasujte zo stravy najneskôr do 8:00, na tel. č.: 045/5400537

 

Zaujímavé články pre rodičov

Pozbierali sme pre Vás niekoľko článkov, v ktorých môžete nájsť užitočné rady a námety pri výchove detí.
Rady pre rodičov

Adaptácia dieťaťa na MŠ

 vyhlasenie2012.rtf (55,3 kB)Jedálny lístok na 46. týždeň 2013.xls (213504)Jedálny lístok .xls (3,4 kB)