Vitajte opäť v našej materskej škole v šk. roku 2014/15!

Dobré ráno milé deti,ako ten čas rýchlo letí.

Zišli sme sa zase včas,aby sme sa hrali zas.

Všetko sa nám podarí,sme šikovní škôlkári.

Budeme sa spolu hrať,cvičiť,spievať, tancovať ...

 

Poplatky za MŠ od 01.01.2014

Zákonný zástupca uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt

dieťaťa v materskej škole  (poplatok za MŠ) mesačne na jedno dieťa:

a) s trvalým pobytom v meste Zvolen sumou vo výške                       20,00 €

b) s trvalým pobytom mimo mesta Zvolen sumou vo výške                25,00 €

uhrádzajte na účet: 2628781358/1100

 

Príspevok , ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa na potraviny (stravné) :  25,40 €

uhrádzajte na účet: 2628781366/1100

 

       
         
         
 

Materská škola 1. mája Zvolen

Korálku po korálke navliekame s deťmi nádherný náhrdelník kompetencií, ktorý ich bude zdobiť po celý ďalší život.

 

 

 

 

 

Príďte sa k nám pozrieť, radi Vás uvítame na adrese 1. mája 161/1, Zvolen. viď Kontakt

 Žiadosť o prijatie

Žiadosť o prijatie dieťaťa na pred primárne vzdelávanie

Jedálny lístok 

Jedálny lístok 

(Deti môžete odhlásiť zo stravy najneskôr do 8:00, na tel. č.: 045/5400537)

 

 

 vyhlasenie2012.rtf (55,3 kB)Jedálny lístok na 46. týždeň 2013.xls (213504)