2% Z DANÍ

DAROVAŤ  NÁM  2% Z DANÍ  SA OPLATÍ

S Vašou pomocou sa nám podarilo zakúpiť dvadsať kvalitných postieľok v sume 1345,- € a vytvoriť tak lepšie podmienky pre naše deti.

Aj v tomto roku nám môžete prispieť prostredníctvom darovania 2% z daní. 

Môžete tak urobiť  formou vyhlásenia , ktoré predložíte spolu s Potvrdením o zaplatení dane v MŠ alebo priamo na daňovom úrade.

Tiež môžete uviesť  naše  identifikačné údaje v daňovom priznaní.

Naše identifikačné údaje:

Obchodné meno alebo názov :  Rodičovské združenie pri materskej škole

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:  1. Mája 161/1, 960 01 Zvolen

Právna forma :  občianske združenie

IČO/SID :  17319617/ 2506    

                                                                                                                                                                ĎAKUJEME!

 

Materská škola 1. mája Zvolen

Korálku po korálke navliekame s deťmi nádherný náhrdelník kompetencií, ktorý ich bude zdobiť po celý ďalší život.

 

 

 

Príďte sa k nám pozrieť, radi Vás uvítame na adrese 1. mája 161/1, Zvolen. viď Kontakt

 

 

 Žiadosť o prijatie

Žiadosť o prijatie dieťaťa na pred primárne vzdelávanie

Jedálny lístok

Jedálny lístok na 6. týždeň

Deti odhlasujte zo stravy najneskôr do 8:00, na tel. č.: 045/5400537

 

Zaujímavé články pre rodičov

Pozbierali sme pre Vás niekoľko článkov, v ktorých môžete nájsť užitočné rady a námety pri výchove detí.

Rady pre rodičov

 

 vyhlasenie2012.rtf (55,3 kB)Jedálny lístok na 46. týždeň 2013.xls (213504)Jedálny lístok .xls (3,4 kB)