2 % Z DANÍ

Aj v tomto roku nám môžete pomôcť zlepšiť výchovno vdelávacie podmienky v našej materskej škole, poukázaním 2% z daní.

Potrebné údaje nájdete v priloženom dokumente.

vyhlásenie 2014.rtf (98193)

V minulom roku sme za získané prostriedky nakúpili nábytok do jednej triedy. Prispeli ste tiež na zakúpenie optického prístroja Synoptofor, pre deti so zrakovým postihnutím.

ĎAKUJEME!

 

Poplatky za MŠ od 01.01.2014

Zákonný zástupca uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt

dieťaťa v materskej škole  (poplatok za MŠ) mesačne na jedno dieťa:

a) s trvalým pobytom v meste Zvolen sumou vo výške                       20,00 €

b) s trvalým pobytom mimo mesta Zvolen sumou vo výške                25,00 €

uhrádzajte na účet: 2628781358/1100

 

Príspevok , ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa na potraviny (stravné) :  25,40 €

uhrádzajte na účet: 2628781366/1100

 

       
         
         
 

Materská škola 1. mája Zvolen

Korálku po korálke navliekame s deťmi nádherný náhrdelník kompetencií, ktorý ich bude zdobiť po celý ďalší život.

 

 

 

 

 

Príďte sa k nám pozrieť, radi Vás uvítame na adrese 1. mája 161/1, Zvolen. viď Kontakt

 Žiadosť o prijatie

Žiadosť o prijatie dieťaťa na pred primárne vzdelávanie

Jedálny lístok 

Jedálny lístok na 16. týždeň

(Deti môžete odhlásiť zo stravy najneskôr do 8:00, na tel. č.: 045/5400537)

 

 

 vyhlasenie2012.rtf (55,3 kB)Jedálny lístok na 46. týždeň 2013.xls (213504)