ĎAKUJEME!

Darovať 2% z daní sa oplatí!

Vďaka Vám a Vašim príspevkom sme realizovali doplnenie školského dvora o nové, vysoko kvalitné prvky z agátového dreva, so zárukou na drevo 20 rokov. ZRŠ prispelo sumou 2000 EUR, materská škola zo svojho rozpočtu prispela sumou 1200 EUR.

Prajeme všetkým deťom príjemnú zábavu na bezpečnom ihrisku! Zároveň Vás žiadame  o dodržiavanie zverejneného prevádzkového poriadku pri pobyte na školskom dvore. 

 

Poplatky za MŠ

Zákonný zástupca uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt

dieťaťa v materskej škole  (poplatok za MŠ) mesačne na jedno dieťa:

a) s trvalým pobytom v meste Zvolen sumou vo výške                       20,00 €

b) s trvalým pobytom mimo mesta Zvolen sumou vo výške                25,00 €

uhrádzajte na účet: 2628781358/1100

 

Príspevok , ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa na potraviny (stravné) :  25,40 €

uhrádzajte na účet: 2628781366/1100

 

       
         
         
 

Materská škola 1. mája Zvolen

Korálku po korálke navliekame s deťmi nádherný náhrdelník kompetencií, ktorý ich bude zdobiť po celý ďalší život.

 

 

 

 

 

Príďte sa k nám pozrieť, radi Vás uvítame na adrese 1. mája 161/1, Zvolen. viď Kontakt

 Žiadosť o prijatie

Žiadosť o prijatie dieťaťa na pred primárne vzdelávanie

Jedálny lístok 

Jedálny lístok na 51. týždeň

Deti odhlasujte zo stravy najneskôr do 8:00, na tel. č.: 045/5400537

 

 

 

 vyhlasenie2012.rtf (55,3 kB)Jedálny lístok na 46. týždeň 2013.xls (213504)