Poďakovanie

Ďakujeme za pomoc pri úprave školského dvora

p. Bőhmovi  - za kosenie a natieranie lavičiek, kolotoča, konštrukcií šuchačiek

p. Peštovi  - za zabezpečenie a  brúsenie dosiek na lavičky, kosenie

p. Blazsekovi - za natieranie lavičiek

p. Vrteštiakovi  - za zabezpečenie materiálu na opravu lavičiek

p. Karkalíkovi - za  kosenie

p. RoškovejR - Interiér - za zabezpečenie farieb

 

Dobrovoľná činnosť týchto rodičov  nám pomáha pri skvalitnení podmienok pre výchovu a vzdelávanie detí našej materskej školy, šetrí prostriedky, ktoré môžeme investovať do pomôcok a skvalitňuje prostredie, v ktorom sa deti pohybujú.

Radi privítame aj  vaše návrhy na zlepšenie podmienok a tiež iniciatívu pri ich vytváraní.

V nasledujúcom období budeme postupne potrebovať pomoc pri výmene piesku v pieskoviskách (zabezpečenie piesku v dobrej cene /alebo sponzorsky/, vypratanie pieskovísk, dovoz).

Materská škola 1. mája Zvolen

Korálku po korálke navliekame s deťmi nádherný náhrdelník kompetencií, ktorý ich bude zdobiť po celý ďalší život.

 

 

 

Príďte sa k nám pozrieť, radi Vás uvítame na adrese 1. mája 161/1, Zvolen. viď Kontakt

 

 

 Žiadosť o prijatie

Žiadosť o prijatie dieťaťa na pred primárne vzdelávanie

Jedálny lístok

Jedálny lístok na 25. týždeň rok 2016

Deti odhlasujte zo stravy najneskôr do 8:00, na tel. č.: 045/5400537

 

Zaujímavé články pre rodičov

Pozbierali sme pre Vás niekoľko článkov, v ktorých môžete nájsť užitočné rady a námety pri výchove detí.
Rady pre rodičov

Adaptácia dieťaťa na MŠ

 vyhlasenie2012.rtf (55,3 kB)Jedálny lístok na 46. týždeň 2013.xls (213504)Jedálny lístok .xls (3,4 kB)