Poďakovanie

  • Pondelkové prekvapenie - obrúsené a natreté lavičky, ošetrený domček a namaľované dve preliezačky, radosť bola veľká. Iniciatíva pána Bőhma, ktorý zabezpečil farby, štetce a natieral domček, pána Peštu, ktorý obrúsil lavičky, pána Karkalíka a riaditeľky MŠ, ktorí usilovne maľovali. Ďakujeme!

  • Ďakujeme rodine Bőhmerovej za zabezpečenie ukážky zostavenia vtáčej búdky.

  • Čo máme nové? Pripravujeme obnovu jazierka. Pomohol nám s ním pán Kubinec, ktorý vybágroval jamu na jazierko a zároveň potešil prizerajúce sa deti. Ďakujeme!

  • Ďakujeme pani  Víglaskej a dobrovoľníkom z firmy Novartis Slovakia s.r.o. Alcon Division za skrášlenie školskej záhrady

  • Ďakujeme tiež pánovi  Bőhmovi  a firme Saint - Gobain Construction Product s.r.o. - divízia ISOVERza  20 kusov detských obliečok a plachiet

  • LIONS Clubu za finančný dar v sume  500.- Eur

  • Všetkým darcom 2% z dane,

  • Ďakujeme  pánovi Bezdedovi za opravu strechy na 1. pavilóne

 

Materská škola 1. mája Zvolen

Korálku po korálke navliekame s deťmi nádherný náhrdelník kompetencií, ktorý ich bude zdobiť po celý ďalší život.

 

 

 

Príďte sa k nám pozrieť, radi Vás uvítame na adrese 1. mája 161/1, Zvolen. viď Kontakt

 

 

 Žiadosť o prijatie

Žiadosť o prijatie dieťaťa na pred primárne vzdelávanie

Jedálny lístok

Jedálny lístok na 21. týždeň

Deti odhlasujte zo stravy najneskôr do 8:00, na tel. č.: 045/5400537

 

Zaujímavé články pre rodičov

Pozbierali sme pre Vás niekoľko článkov, v ktorých môžete nájsť užitočné rady a námety pri výchove detí.

Rady pre rodičov

 

 vyhlasenie2012.rtf (55,3 kB)Jedálny lístok na 46. týždeň 2013.xls (213504)Jedálny lístok .xls (3,4 kB)