UZNESENIE ZRŠ Z 12.09.2017                                                                               

UZNESENIE ZO ZASADNUTIA ZRŠ, konaného dňa 12.09. 2017 :

  1. Zákonní zástupcovia detí (rodičia) sa zaväzujú dodržiavať Školský poriadok materskej školy 1. mája 161/1, Zvolen, s ktorým boli  oboznámení na stretnutí ZRŠ/ aktuálna verzia je dostupná na stránke MŠ/
  2. Zákonní zástupcovia berú na vedomie informácie o aktivitách v MŠ, schvaľujú hipoterapiu v materskej škole, spoplatnenú 2 € za jazdu/dieťa

 

  1. Schvaľujú výbor ZRŠ v zložení:

P. Foltánová– predseda  p. Korčoková- pokladník výboru ZRŠ

Členovia ZRŠ - zvolení predsedovia triedneho výboru ZRŠ

 

  1. Schvaľujú poplatky:

fond ZRŠ                            10  € (za rodinu) platíte v triede staršieho dieťaťa            

balíček na Mikuláša              €  podľa rozhodnutia na triednom ZRŠ

triedny fond                           €  podľa rozhodnutia na triednom ZRŠ

zaplatiť do 31. októbra 2017

 

poplatok za poistenie krádeže vecí a poplatok za úrazové poistenie na školský rok 2017/2018:  1,80  €

zaplatiť do konca septembra 2017

 

Schvaľujú osobné hygienické potreby:

1 balenie hygienických vreckoviek   (10ks)

1 ks vlhčené obrúsky (podľa potreby dieťaťa)

1 ks zubná kefka, 1 ks zubná pasta

( mydlo, toaletný papier, obrúsky na stolovanie zabezpečí  MŠ)

Poplatky za MŠ

Zákonný zástupca uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt

dieťaťa v materskej škole  (poplatok za MŠ) mesačne na jedno dieťa:

a) s trvalým pobytom v meste Zvolen sumou vo výške                       20,00 €

b) s trvalým pobytom mimo mesta Zvolen sumou vo výške                25,00 €

uhrádzajte na účet: 2628781358/1100

IBAN: SK2411000000002628781358

 

Príspevok , ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa na potraviny (stravné) :  25,40 €

uhrádzajte na účet: 2628781366/1100

IBAN: SK0211000000002628781366