Prevádzka MŠ v týždni 19.02. - 23.02.2018 

     Počas školských prázdnin, pri poklese detí , budú z dôvodu efektívneho zabezpečenia prevádzky MŠ triedy spájané v súlade so školským poriadkom a pri dodržaní legislatívnych a hygienických predpisov.
Za porozumenie ďakujeme! 
 

DAROVAŤ  NÁM  2% Z DANÍ  SA OPLATÍ

S Vašou pomocou sa nám podarilo vyzbierať sumu takmer 2000,- € , ktoré použijeme na jar tohto roku na zlepšenie podmienok na školskom dvore.

Aj v tomto roku nám môžete prispieť prostredníctvom darovania 2% z daní. 

Môžete tak urobiť  formou    VYHLÁSENIA, ktoré predložíte spolu s POTVRDENÍM O ZAPLATENÍ DANE v MŠ alebo priamo na Daňovom úrade.

Prosíme Vás, aby ste používali len predvolené tlačivá, inú formu Vyhlásenia a Potvrdenia nebude Daňový úrad akceptovať.

Tiež môžete uviesť  naše  identifikačné údaje v daňovom priznaní.

Naše identifikačné údaje:

Obchodné meno alebo názov :  Rodičovské združenie pri materskej škole

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:  1. Mája 161/1, 960 01 Zvolen

Právna forma :  občianske združenie

IČO/SID :  17319617/ 0105                                                                                                     

     ĎAKUJEME!


 

POĎAKOVANIE LIONS -Club Zvolen

Ďakujeme naším dlhoročným sponzorom za spoluprácu. Deti a zamestnanci materskej školy.

POĎAKOVANIE TU

              

Materská škola 1. mája Zvolen

Korálku po korálke navliekame s deťmi nádherný náhrdelník kompetencií, ktorý ich bude zdobiť po celý ďalší život.

 

 

 

Príďte sa k nám pozrieť, radi Vás uvítame na adrese 1. mája 161/1, Zvolen. viď Kontakt

 

 

 Žiadosť o prijatie

Žiadosť o prijatie dieťaťa na pred primárne vzdelávanie

Jedálny lístok

 
   Deti odhlasujte zo stravy najneskôr do 8:00, na tel. č.: 045/5400537

 

Zaujímavé články pre rodičov

Pozbierali sme pre Vás niekoľko článkov, v ktorých môžete nájsť užitočné rady a námety pri výchove detí.
Rady pre rodičov

 

Adaptácia dieťaťa na Materskú školu

 

 vyhlasenie2012.rtf (55,3 kB)Jedálny lístok na 46. týždeň 2013.xls (213504)Jedálny lístok .xls (3,4 kB)