2% Z DANE

Prosíme Vás o poskytnutie 2% z Vašich daní. V minulom  roku ste nám pomohli získať krásne šatňové skrinky do dvoch šatní. Tento  rok tiež použijeme získané prostriedky na zlepšenie podmienok pre deti našej materskej školy.

Potvrdenie-o-zaplatení-dane-z-príjmov-zo-závislej-činnosti

Vyhlásenie-o-poukázani-podielu-zaplatenej-dane-z-príjmov

Fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami -

Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania, vpisujete naše údaje:

IČO : 173196170105

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno: Rodičovské združenie pri materskej škole

Sídlo: 1. Mája 161/1, 96001 Zvolen

 

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2020 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2019, máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2020 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2020 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane

 

Materská škola 1. mája Zvolen

Korálku po korálke navliekame s deťmi nádherný náhrdelník kompetencií, ktorý ich bude zdobiť po celý ďalší život.

 

 

 

Príďte sa k nám pozrieť, radi Vás uvítame na adrese 1. mája 161/1, Zvolen. viď Kontakt

 

 

 Žiadosť o prijatie

ŽIADOST O PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

Jedálny lístok

 
Deti odhlasujte zo stravy najneskôr do 8:00, na tel. č.: 045/5400537
 

Zaujímavé články pre rodičov

Pozbierali sme pre Vás niekoľko článkov, v ktorých môžete nájsť užitočné rady a námety pri výchove detí.
Rady pre rodičov

 

Adaptácia dieťaťa na Materskú školu

 

 vyhlasenie2012.rtf (55,3 kB)Jedálny lístok na 46. týždeň 2013.xls (213504)Jedálny lístok .xls (3,4 kB)

 


 


Súhlas.PDF (105046)