OZNAM!

OZNAM

Vedenie materskej školy 1. Mája 161/1, Zvolen Vám oznamuje, že materská škola bude od 27.12.2018 do 31.12.2018

ZATVORENÁ

Prevádzka materskej školy začne 2. januára 2019

Zriaďovateľ – Mesto Zvolen určil ako náhradnú materskú školu Materskú školu Tehelná.

Náhradná materská škola na bude k dispozícii v dňoch

27.12. , 28.12. a 31.12. 2018

Deti do náhradnej materskej školy prihlasujte do 10.12.2018 u triednej pani učiteľky.

                   Po tomto termíne nebude možné deti prihlasovať!

Spádová MŠ bude v prevádzke, ak sa prihlási najmenej 10 detí.

Materská škola 1. mája Zvolen

Korálku po korálke navliekame s deťmi nádherný náhrdelník kompetencií, ktorý ich bude zdobiť po celý ďalší život.

 

 

 

Príďte sa k nám pozrieť, radi Vás uvítame na adrese 1. mája 161/1, Zvolen. viď Kontakt

 

 

 Žiadosť o prijatie

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

Jedálny lístok

 
   Deti odhlasujte zo stravy najneskôr do 8:00, na tel. č.: 045/5400537
 

Zaujímavé články pre rodičov

Pozbierali sme pre Vás niekoľko článkov, v ktorých môžete nájsť užitočné rady a námety pri výchove detí.
Rady pre rodičov

 

Adaptácia dieťaťa na Materskú školu

 

 vyhlasenie2012.rtf (55,3 kB)Jedálny lístok na 46. týždeň 2013.xls (213504)Jedálny lístok .xls (3,4 kB)