Zamestnanci

V našej materskej škole pracujú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci, ktorí sa starajú o kvalitnú výchovu a vzdelávanie Vašich detí. Pani učiteľky vytvárajú deťom príjemné a priateľské prostredie v materskej škole, tak aby sa u nás cítili ako doma. S deťmi z očných tried pracujú pani učiteľky, ktoré absolvovali špeciálnu pedagogiku. Pani kuchárky a pani upratovačky tiež svojim dielom prispievajú k vytvoreniu priaznivých podmienok v materskej škole. S deťmi so ŠVVP pracuje ortoptická sestra.

 

Riaditeľka MŠ:

Mgr. Zuzana Žiaková

Pani učiteľky:

1. trieda

Mgr. Jana Šuleková

Marcela Šimšáleková

    
     2. trieda

Lucia Selecká

Mgr. Alena Turošíková

     Martina Žigová, pomocná vychovávateľka
      
     3. trieda

Michaela Hudecová

     Mgr. Zuzana Žiaková
    
    2. špeciálna trieda

Petra Mrksić, špeciálny pedagóg

Erika Jankovičová, špeciálny pedagóg

 
     1. špeciálna trieda

Monika Veverková,špeciálny pedagóg

    
     Mgr. Jana Petríková, špeciálny pedagóg
    
     Mgr. Martina Matovičová, pedagogický asistent

Ortoptická sestra

Katarína Kuviková

Hospodárka MŠ, vedúca školskej jedálne:

Dominika Ďarmati

Pani kuchárky:

Janka

Andrea Mokrá

Štefánia Pecherová

Pani upratovačky:

Jana Nociarová

Martina Micháleková