Zamestnanci

V našej materskej škole pracujú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci, ktorí sa starajú o kvalitnú výchovu a vzdelávanie Vašich detí. Pani učiteľky vytvárajú deťom príjemné a priateľské prostredie v materskej škole, tak aby sa u nás cítili ako doma. S deťmi z očných tried pracujú pani učiteľky, ktoré absolvovali špeciálnu pedagogiku. Pani kuchárky a pani upratovačky tiež svojim dielom prispievajú k vytvoreniu priaznivých podmienok v materskej škole. S deťmi so ŠVVP pracuje ortoptická sestra.

 

Riaditeľka MŠ:

Mgr. Zuzana Žiaková

Pani učiteľky:

Mgr. Martina Mázorová

Bc. Veronika Kamenská

Eva Luptáková

Mgr. Jana Šuleková

Petra Rozinová

Katarína Páleníková

Katarína Riečanová, špeciálny pedagóg

Anna Hrdličková, špeciálny pedagóg

Erika Jankovičová, špeciálny pedagóg

Monika Veverková,špeciálny pedagóg

Ortoptická sestra

Katarína Kuviková

Hospodárka MŠ, vedúca školskej jedálne:

Miriam Pilníková

Pani kuchárky:

Andrea Hrušková

Jana Miháliková

Michaela Kršková

Štefánia Pecherová

Pani upratovačky:

Mária Frlajzová

Martina Micháleková