Zamestnanci

V našej materskej škole pracujú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci, ktorí sa starajú o kvalitnú výchovu a vzdelávanie Vašich detí. Pani učiteľky vytvárajú deťom príjemné a priateľské prostredie v materskej škole, tak aby sa u nás cítili ako doma. S deťmi z očných tried pracujú pani učiteľky, ktoré absolvovali špeciálnu pedagogiku. Pani kuchárky a pani upratovačky tiež svojim dielom prispievajú k vytvoreniu priaznivých podmienok v materskej škole. S deťmi so ŠVVP pracuje ortoptická sestra.

 

Riaditeľka MŠ:

Mgr. Zuzana Žiaková

Pani učiteľky:

Mgr. Jana Šuleková

Katarína Páleníková    

Lucia Selecká

Nikola Ižoldová

Michaela Hudecová

Petra Mrksić, špeciálny pedagóg

Erika Jankovičová, špeciálny pedagóg

Monika Veverková,špeciálny pedagóg

Ortoptická sestra

Katarína Kuviková

Hospodárka MŠ, vedúca školskej jedálne:

Veronika Katinová

Pani kuchárky:

Janka

Slávka Matuchová

Štefánia Pecherová

Pani upratovačky:

Mária Frlajzová

Martina Micháleková