Hľadáme pani učiteľku do našej materskej školy

Na dobu určitú, nástup od 12.03.2018

Kvalifikačné prepoklady: úplne stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy, vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v učiteľskom študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v učiteľskom študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika

Zoznam požad. dokladov: žiadosť a profesijný životopis, ostatné doklady preukazujúce spĺňanie uvedených podmienok

Kontakt: 045/5335091,  0908 440 673, ziakova@ms.zvolen.sk