Od januára 2019 zverejňujeme na stránke Mesta Zvolen

ZMLUVY

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1 2014   zverejnené  04.02.2014

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti odpadov   zverejnené  04.02.2014

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3 2014    zverejnené 04.02.2014

Kúpna zmluva na dodávanie potravinárskeho tovaru    zverejnené 03.01.2014

Kúpna zmluva na tovar mrazenú hydinu, zeleninu, ryby a mrazené potraviny    zverejnené 03.02.2014

Kúpno-predajná zmluva o podmienkach dodávky pekárenských výrobkov    zverejnené 05.02.2014

Kúpno-predajná zmluva na dodávku mäsa a mäsových výrobkov    zverejnené  03.02.2014 

Zmluva o nájme nebytových nebytových priestorov č.2/2014  zverejnené  03.01.2014

Rámcová kúpna zmluva    zverejnené  03.02.2014

Zmluva na dodávku tovarov - ovocia a zeleniny    zverejnené 03.02.2014

Zmluva na dodávku potravinárskych tovarov  zverejnené 03.02.2014

Kúpna zmluva o obchodných a dodacích podmienkach   zverejnené 08.07.2014

Dodatok zmluvy o dodávke plynu   zverejnené 04.08.2014

 

Kúpno predajná zmluva o kúpe a predaji tovaru    zverejnené 03.12.2014

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov    zverejnené 11.12.2014

Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby   zverejnené 19.12.2014

Zmluva o nájme nebytových priestorov 1-2015     zverejnené 09.01.2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov 2-2015  09.01.2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov 3-2015 zverejnené 12.02.2015

Obchodné podmienky pre rok 2015, na dodávku ovocia a zeleniny    zverejnené 02.04.2015

Zmluva o poskytovaní ekonomických služieb

Zmluva o združenej dodávke elektriny     zverejnené 22.12.2015

Zmluva o dodávke plynu  zverejnené 22.12.2015

Zmluva o dielo zverejnené 22.12.2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov 2-2016 zverejnené  04.01.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov 2-2016  zverejnené 04.01.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov 3-2016  zverejnené 18.02.2016

Zmluva o dielo Oprava Umyvárne ŠJ  zverejnené 15.07.2016

Zmluva Oprava kanalizácie pavilón Detské  zverejnené 20.07.2016

Zmluva o dielo Oprava šatní zverejnené 26.07.2016

Zmluva o dielo maľovanie kuchyne ŠJ zverejnené 26.07.2016

Zmluva o nájme 4-2016 zverejnené 03.08.2016

Zmluva o nájme 1-2017 zverejnené 30.12.2016

Zmluva o združenej dodávke elektriny 2017 zverejnené 30.12.2016

Zmluva o nájme 2-2017   zverejnené 03.01.2017

Zmluva o nájme 3-2017 zverejnené 18.02.2017

Zamestnávateľská zmluva o DDS   Scan1   zverejnené 22.3.2017

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu  29.05.2017

Zmluva o dielo - lapač tukov.docx zverejnené 30.06.2017

Zmluva o dielo oprava a maľovanie MŠ zverejnené 03.07.2017

Zmluva na dodávku ovocia na šk. rok 2017-2017 zverejnená 11.09.2017

Zmluva o dodávke plynu 2017 zverejnené 13.10.2017

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd  Zverejnené 20.11. 2017

ZMLUVY 2018

Dodatok Zmluvy SPP  zverejnené 02.01.2018

Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku zverejnená 10.01.2018

Zmluva o nájme 12018   zverejnené 23.01.2018

Kúpno predajná zmluva 1-2018 zverejnené 23.01.2018

Kúpna zmluva 2-2018   zverejnené 23.01.2018

Rámcová kúpna zmluva KZ 2018 ZV 032  zverejnené 31.01.2018

Školské ovocie - Lunys  zverejnené 24.04.2018

Zmluva o úposkytovaní služieb č. SKP1802026 zverejnené 05.02.2018

Zmluva o poskytovaní služby - dôveryhodný certifikát zverejnené 08.06.2018

Zmluva ZO2018A6596-1 Zodpovedná osoba  zverejnené 18.06.2018

Zmluva - Dodávka elektriny č. 1190956  zverejnené 26.06.2018

Zmluva o združenej dodávke el. energie  zverejnené 24.09.2018

Dodatok č.2 poistnej zmluvy

Zmluva o dielo 28-2018 zverejnené 21.12.2018
Zmluva o dielo 27-2018 zverejnené 21.12.2018

Kúpno -predajná obchodná zmluva-cukrárenské a pekárenské výrobky na r. 2019 zverejnené 21.12.2018
 

 

OBJEDNÁVKY

2014

Objednávky ŠJ za 01 2014

Objednávky MŠ za 01 2014

Objednávky MŠ za 02 2014

Objednávky ŠJ za 02 2014

Objednávky MŠ za 3 2014

Objednávky ŠJ za 3 2014

Objednávky ŠJ 4 2014

Objednávky ŠJ za 5 2014

Objednávky MŠ za 6 2014

Objednávky ŠJ za 6 2014

Objednávky ŠJ za 7 2014

Objednávky MŠ za 7 2014

Objednávky ŠJ za 8 2014

Objednávky MŠ za 8 2014

Objednávky ŠJ za 9 2014

Objednávky MŠ za 9 2014

Objednávky MŠ za 10 2014

Objednávky ŠJ za 10 2014

Objednávky MŠ za 11 2014

Objednávky ŠJ za 11 2014

Objednávky MŠ za 12 2014

Objednávky ŠJ za 12 2014

 

2015

Objednávky ŠJ za 1 2015

Objednávky MŠ za 1 2015

Objednávky MŠ za 2 2015

Objednávky ŠJ za 2 2015

Objednávky MŠ za 3 2015

Objednávky ŠJ za 3 2015

Objednávky ŠJ za 4 2015

Objednávky MŠ za 4 2015

Objednávky MŠ za 5 2015

Objednávky ŠJ za 5 2015

Objednávky ŠJ za 6 2015

Objednávky MŠ za 6 2015

Objednávky MŠ za 7 2015

Objednávky ŠJ za 7 2015

Objednávky ŠJ za 8 2015

Objednávky MŠ za 8 2015

Objednávky MŠ za 9 2015

Objednávky MŠ za 10 2015

Objednávky ŠJ za 9 2015

Objednávky ŠJ za 10 2015

Objednávky MŠ za 11 2015

Objednávky ŠJ za 11 2015
Objednávky MŠ za 12 2015

Objednávky ŠJ za 12 2015

2016

Objednávky ŠJ za 1 2016

Objednávky MŠ za 1 2016

Objednávky ŠJ za 2 2016
Objednávky MŠ za 2 2016

Objednávky ŠJ za 3 2016

Objednávky MŠ za 4 2016
Objednávky ŠJ za 4 2016

Objednávky ŠJ za 5 2016
Objednávky MŠ za 5 2016

Objednávky ŠJ za 6 2016
Objednávky MŠ za 6 2016

Objednávky MŠ za 7 2016
Objednávky ŠJ za 7 2016
Objednávky ŠJ za 8 2016
Objednávky MŠ za 8 2016

Objednávky ŠJ za 9 2016
Objednávky MŠ za 9 2016
Objednávky MŠ za 10 2016

Objednávky ŠJ za 10 2016
Objednávky MŠ za 11 2016

Objednávky ŠJ za 11 2016

Objednávky ŠJ za 12 2016
Objednávky MŠ za 12 2016

2017

Objednávky ŠJ za 1 2017

Objednávky MŠ za 2 2017
Objednávky ŠJ za 2 2017

Objednávky ŠJ za 3 2017
Objednávky MŠ za 3 2017

Objednávky MŠ za 4 2017

Objednávky ŠJ za 4 2017
Objednávky MŠ za 4 2017
Objednávky ŠJ za 5 2017

Objednávky ŠJ za 6 2017
Objednávky ŠJ za 82017

Objednávky MŠ za 5 2017

Objednávky MŠ za 6 2017
Objednávky MŠ za 7 2017
Objednávky MŠ za 8 2017

Objednávky ŠJ za 9 2017
Objednávky MŠ za 9 2017


Objednávky ŠJ za 10 2017 1.
Objednávky ŠJ za 10 2017 2.
Objednávky ŠJ za 11 2017 2.
Objednávky ŠJ za 11 2017 1.

Objednávky ŠJ za 12 2017

Objednávky MŠ za 10 2017
Objednávky MŠ za 11 2017
Objednávky MŠ za 12 2017
 

2018

Objednávky ŠJ za 1 2018
Objednávky MŠ za 1 2018

Objednávky MŠ za 2 2018

Objednávky ŠJ za 2 2018

Objednávky ŠJ za 3 2018 
Objednávky ŠJ za 3 2018 

Objednávky MŠ za 3 2018
Objednávky ŠJ za 4 2018

Objednávky MŠ za 4 2018

Objednávky ŠJ za 5 2018
Objednávky MŠ za 5 2018

Objednávky MŠ za 6 2018

Objednávky ŠJ za 6 2018

Objednávky MŠ za 7 2018

Objednávky ŠJ za 7 2018

Objednávky ŠJ za 8 2018
Objednávky MŠ za 8 2018

Objednávky ŠJ za 9 2018

Objednávky MŠ za 9 2018

Objednávky ŠJ za 10 2018 (1)

Objednávky ŠJ za 10 2018(2)

Objednávky MŠ za 10 2018

Objednávky ŠJ za 11 2018 1
Objednávky ŠJ za 11 2018 (2)
Objednávky ŠJ za 12 2018

Objednávky MŠ za 11 2018
Objednávky MŠ za 12 2018

 

FAKTÚRY

Faktúry MŠ

Faktúry MŠ za 01 2014

Faktúry MŠ za 02 2014

Faktúry MŠ za 3 2014

Faktúry MŠ za 4 2014

Faktúry MŠ za 5 2014

Faktúry MŠ za 6 2014

 Faktúry MŠ za 7 2014

Faktúry MŠ za 8 2014

Faktúry MŠ za 9 2014

Faktúry MŠ za 10 2014

Faktúry MŠ za 11 2014

Faktúry MŠ za 12 2014

Faktúry MŠ za 1 2015

Faktúry MŠ za 2 2015

Faktúry MŠ za 3 2015

Faktúry MŠ za 4 2015

Faktúry MŠ za 7 2015

Faktúry MŠ za 5 2015

Faktúry MŠ za 6 2015

Faktúry MŠ za 8 2015

Faktúry MŠ za 9 2015

Faktúry MŠ za 10 2015

Faktúry MŠ za 11 2015

Faktúry MŠ za 12 2016
Faktúry MŠ za 1 2016

Faktúry MŠ za 2 2016

Faktúry MŠ za 3 2016

Faktúry MŠ za 4 2016

Faktúry MŠ za 5 2016

Faktúry MŠ za 6 2016

Faktúry MŠ za 7 2016

Faktúry MŠ za 8 2016

Faktúry MŠ za 9 2016

Faktúry MŠ za 10 2016
Faktúry MŠ za 11 2016

Faktúry MŠ za 12 2016

Faktúry MŠ za 1 2017

Faktúry MŠ za 3 2017
Faktúry MŠ za 4 2017

Faktúry MŠ za 5 2017

Faktúry MŠ za 6 2017
Faktúry MŠ za 7 2017
Faktúry MŠ za 8 2017

Faktúry MŠ za 9 2017

Faktúry MŠ za 10 2017
Faktúry MŠ za 11 2017
Faktúry MŠ za 12 2017
 

2018

Faktúry MŠ za 1 2018

Faktúry MŠ za 2 2018

Faktúry MŠ za 3 2018

Faktúry MŠ za 4 2018

Faktúry MŠ za 5 2018

Faktúry MŠ za 7 2018
Faktúry MŠ za 6 2018

Faktúry MŠ za 8 2018

Faktúry MŠ za 9 2018

Faktúry MŠ za 10 2018

Faktúry MŠ za 11 2018
Faktúry MŠ za 12 2018

 

Faktúry ŠJ

Faktúry ŠJ za 01 2014

Faktúry ŠJ za 02 2014

Faktúry ŠJ za 3 2014

Faktúry ŠJ za 4 2014

Faktúry ŠJ za 5 2014

Faktúry ŠJ za 6 2014

Faktúry ŠJ za 7 2014

Faktúry ŠJ za 8 2014

Faktúry ŠJ za 9 2014

Faktúry ŠJ za 10 2014

Faktúry ŠJ za 11 2014

Faktúry ŠJ za 12 2014

 

Faktúry ŠJ za 1 2015

Faktúry ŠJ za 2 2015

Faktúry ŠJ za 3 2015

Faktúry ŠJ za 4 2015

Faktúry ŠJ za 7 2015
Faktúry ŠJ za 5 2015
Faktúry ŠJ za 6 2015

Faktúry ŠJ za 8 2015

Faktúry ŠJ za 9 2015

Faktúry ŠJ za 10 2015

Faktúry ŠJ (2) za 10 2015

Faktury 1 SJ za 11 2015

Faktura SJ 2 za 11 2015
Faktúry ŠJ za 12 2015


Faktúry ŠJ za 1 2016 (1)
Faktúry ŠJ za 1 2016 (2)

Faktury ŠJ za 2 2016 (2)
Faktury SJ za 2 2016 (1)

Faktúry ŠJ za 3 2016 (1)
Faktúry ŠJ za 3 2016 (2)

Faktúry ŠJ za 4 2016 (1)
Faktúry ŠJ za 4 2016 (2)

Faktúry ŠJ za 5 2016 (1)

Faktúry ŠJ za 5 2016 (2)

Faktúry ŠJ za 6 2016 (1)

Faktúry ŠJ za 6 2016 (2)

Faktúry ŠJ za 7 2016

Faktúry ŠJ za 8 2016

Faktúry ŠJ za 9 2016

Faktúry ŠJ za 10 2016
Faktúry ŠJ za 10 2016 (2)
Faktúry ŠJ za 11 2016 (1)
Faktúry ŠJ za 11 2016 (2)

Faktúry ŠJ za 12 2016

Faktúry ŠJ za 1 2017 (2)

Faktúry ŠJ za 1 2017 (1)
 

Faktúry ŠJ za 2 2017

Faktúry ŠJ za 3 2017

Faktúry ŠJ za 4 2017

Faktúry ŠJ za 5 2017

Faktúry ŠJ za 6 2017 (1)
Faktúry ŠJ za 6 2017 (2)

Faktúry ŠJ za 7 2017
Faktúry ŠJ za 8 2017

Faktúry ŠJ za 9 2017

Faktúry ŠJ za 10 2017 1.
Faktúry ŠJ za 10 2017 2.
Faktúry ŠJ za 11 2017

Faktúry ŠJ za 12 2017

2018

Faktúry ŠJ za 1 2018

Faktúry ŠJ za 2 2018

Faktúry ŠJ za 3 2018 (1)
Faktúry ŠJ za 3 2018 (2)
Faktúry ŠJ za 4 2018

Faktúry ŠJ za 5 2018

Faktúry ŠJ za 6 2018
Faktúry ŠJ za 7 2018

Faktúry ŠJ za 8 2018
Faktúry ŠJ za 9 2018 (2)
Faktúry ŠJ za 9 2018 (1)

Faktúry ŠJ za 10 2018 (1)
Faktúry ŠJ za 10 2018 (2)

Faktúry ŠJ za 11 2018 (1)
Faktúry ŠJ za 11 2018 (2)
Faktúry ŠJ za 12 2018