Protikorupčná politika Materskej školy

Materská škola, 1. Mája 161/1, 960 01 Zvolen prijala protikorupčný manažérsky systém. V súlade s jeho východiskami zakazuje korupciu, zaväzuje sa realizovať opatrenia na predchádzanie korupcii a na zisťovanie, oznamovanie a riešenie všetkých prípadov korupcie, ktoré sa vyskytnú.

 

Protikorupčná politika MŠ