Protikorupčná politika Materskej školy

Materská škola, 1. Mája 161/1, 960 01 Zvolen prijala protikorupčný manažérsky systém. V súlade s jeho východiskami zakazuje korupciu, zaväzuje sa realizovať opatrenia na predchádzanie korupcii a na zisťovanie, oznamovanie a riešenie všetkých prípadov korupcie, ktoré sa vyskytnú.

Protikorupčná politika MŠ

Príloha 1.docx 

Príloha-3
Príloha-5
 

Dodatok k pracovnému-poriadku
Informácia o zákaze prijímania darov
Príručka_protikorupčného_systému
Smernica o obsadzovaní voľných pracovných miest
Zásady uvádzania nových zamestnancov

Smernica-oznamovanie protispoločenskej činnosti

Smernica o verejnom obstarávaní