Protikorupčná politika Materskej školy

Materská škola, 1. Mája 161/1, 960 01 Zvolen prijala protikorupčný manažérsky systém. V súlade s jeho východiskami zakazuje korupciu, zaväzuje sa realizovať opatrenia na predchádzanie korupcii a na zisťovanie, oznamovanie a riešenie všetkých prípadov korupcie, ktoré sa vyskytnú.

Protikorupčná politika MŠ

Príručka_ protikorupčného_systému

Informácia o zákaze prijímať dary

Informácia o aplikovaní príručky PKMS

Smernica o obsadzovaní voľných miest


Smernica o protispoločenskej činnosti

Smernica o VO 2019