Program "pomocný vychovávateľ pre materské školy"

V rámci výzvy „pomocný vychovávateľ pre materské školy“, ktorá je realizovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR máme možnosť zamestnať pomocného vychovávateľa / vychovávateľku do našej MŠ, ktorý / ktorá nám bude napomáhať vo výchovno – vzdelávacom procese.

 

Logo MŠVVaŠ SR
Logo Financované EÚ
Logo Plán obnovy